Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Digitaal les BOA basis, onderdeel Rechtskennis

Digitaal les BOA basis, onderdeel Rechtskennis

Inleiding:
IPOL werkt met het programma Microsoft Teams, voor de digitale lessen. Hierop kunnen pp presentaties, vragen en een Whiteboard aan de deelnemers worden getoond. De leraar legt de vragen die tijdens de les gesteld worden ook meteen uit.
De benodigdheden om deze cursus te kunnen volgen zijn: een computer/laptop of tablet met geluid en camera.
Om buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) te worden moet u beschikken over basis- kennis en -vaardigheden met betrekking tot wet en regelgeving en het uitschrijven van een bekeuring conform de eindtermen, van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In de door IPOL ontwikkelde cursus zijn deze eindtermen leidend.

Doelgroep:
Iedereen die voor het BOA getuigschrift de theorie via de digitale weg wil behalen. Dit blijft 5 jaar geldig. (Het praktijkdeel wordt apart aangevraagd en gegeven via contactonderwijs. Dit zal ik een ruimte worden gegeven waar iedereen voldoende afstand van elkaar kan houden).

Inhoud:
Rechtskennis:
-Staatsinrichting
-De Wet op de Rechterlijke Organisatie
-De politiewet 2012
-Het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
-Materieel strafrecht
-Formeel strafrecht
-Proces verbaal, integriteit en ambtseed/belofte
-Theorie gericht toepassen
-Inschatting van situaties
-Onderbouwen van handelen
-Procedures en wettelijke richtlijnen correct toepassen

Resultaten na de opleiding:
De deelnemer is toegerust om het theoretisch examen succesvol af te leggen.
De deelnemer kan, gebruik makend van het theoretisch kader, in de praktijk professioneel handelen. 

Aantal deelnemers:  Maximaal 12

Prijs van de opleiding: € 900,00 per persoon exclusief cursusmateriaal € 120,00 per persoon

Examenkosten:
Rechtskennis: € 92,00 p.p. (in Amersfoort), indien niet in Amersfoort bedragen de kosten € 111,90 p.p.
Gespreks- en benaderingstechnieken € 178,00 p.p.
(Prijspeil 2020)

Examen:
Het rechtskennis examen bestaat uit het beantwoorden van 50 multiple choice vragen.
Dit onderdeel word afgenomen bij ExTH. De examens worden momenteel aangepast afgenomen.

IPOL heeft een APP waar u toetsen op kunt oefenen.
 

Duur van de opleiding
8 dagen
Investering
€1020,00
Direct inschrijven Offerte aanvragen