Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Module 4, milieu specifiek verhoor

Inleiding: Module 4 kan op verschillende manieren behaald worden.

Doelgroep: Buitengewoon Opsporingsambtenaren

Inhoud:

De verdachte

We werken met diverse type verdachten: denk aan “oesters”, “watervallen”, “hautaine” verdachten.

Deze zijn in beginsel meewerkend.

In de briefing wordt meegedeeld dat

- verdachte een rechtspersoon is en vertegenwoordiger van ….

- verdachte de cautie is meegedeeld

- verdachte is gewezen op zijn/haar rechten

- verdachte heeft afgezien van bijstand door een raadsman

Resultaten na de opleiding:

a. Schrijven van verhoorplan op basis van bewijsmatrix

b. Voeren van verhoorgesprek dat voldoet aan exameneisen

Examen:

Het examen kent drie fases:

a. Briefing

b. Voorbereiden verhoor aan de hand van kleurspoor-specifieke casus 30 min

c. Voeren van verhoorgesprek 20 min

Beoordeling

Het examen wordt afgenomen in aanwezigheid van één beoordelaar.

Het verhoorgesprek met de verdachte wordt opgenomen en de aantekeningen van de kandidaat worden ingenomen.

Uitslag

De kandidaat ontvangt 3 werkdagen na het examen tussen 15.00 en 16.00 uur de uitslag per mail

Duur van de opleiding
2 dagen
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven Offerte aanvragen