Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Afvalstoffenrecht

Eventuele aanvullende opleidingen voor deze cursus zijn: Verdiepingscursus afvalstoffen

Doelgroep
Omgevingsdiensten 

Inhoud
- Kaderrichtlijn afvalstoffen, algemeen
- Landelijk afvalbeheersplan (LAP)
- Definitie afvalstoffen

o Afvalstof - grondstof
- Onderscheid tussen de verschillende soorten afvalstoffen (huishoudelijk, gevaarlijk en huishoudelijk)

o Toepassing van de Europese afvalstoffenlijst
- Regelgeving van afvalstoffen binnen een inrichting.

o vergunningverlening (uitgebreid en OBM),

o relatie met het Activiteitenbesluit
- Afvalstoffen en de Wet milieubeheer

o Afgifte, vervoer, administratie en melding
- In- uit- en doorvoer van afvalstoffen De Eural,
- Afvalstoffen en relatie Besluit bodemkwaliteit
- Afvalstoffen inzamelen en verwerken, de gemeentelijke raakvlakken
- Ketentoezicht 

Resultaten na de opleiding
De deelnemer heeft na deze cursus inzicht aan welke (wettelijke) regels voldaan moet worden wanneer er handelingen met afvalstoffen verricht worden. 

Duur van de opleiding
Basis: 1 dag (2 dagdelen)
Verdieping: 2 dagen (4 dagdelen) 

 

 

Duur van de opleiding
1 dag
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven Offerte aanvragen