Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Afvalstoffenrecht

De deelnemer heeft na deze cursus inzicht aan welke (wettelijke) regels voldaan moet worden wanneer er handelingen met afvalstoffen verricht worden. Eventuele aanvullende opleiding voor deze cursus is de ‘Verdiepingscursus afvalstoffen’

Voor wie?
Omgevingsdiensten

Vooropleiding?
N.v.t.
 
De cursus
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
-    Kaderrichtlijn afvalstoffen (algemeen)
-    Landelijk afvalbeheersplan (LAP)
-    Definitie afvalstoffen
-    Afvalstof – grondstof
-    Onderscheid tussen de verschillende soorten afvalstoffen (huishoudelijk, gevaarlijk en huishoudelijk)
-    Toepassing van de Europese afvalstoffenlijst
-    Regelgeving van afvalstoffen binnen een inrichting.
-    Vergunningverlening (uitgebreid en OBM),
-    Relatie met het Activiteitenbesluit
-    Afvalstoffen en de Wet milieubeheer
-    Afgifte, vervoer, administratie en melding
-    In- uit- en doorvoer van afvalstoffen 
-    De Eural
-    Afvalstoffen en relatie 
-    Besluit bodemkwaliteit
-    Afvalstoffen inzamelen en verwerken, de gemeentelijke raakvlakken
-    Ketentoezicht

Duur van de cursus
Basis: 1 dag (2 dagdelen)
Verdieping: 2 dagen (4 dagdelen) 

Examen
N.v.t.

Diploma/certificaat
Certificaat
 

Duur van de opleiding
1 dag
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven Offerte aanvragen