Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Afvalwater

Als u deze 2- daagse cursus gevolgd hebt, heeft u kennis en inzicht in de verschillende soorten lozingen. Daarnaast weet u de wet- en regelgeving te vinden waaraan de verschillende soorten lozingen moet voldoen en kunt u deze toepassen. Ook bent u een volwaardige gesprekpartner voor medewerkers van de waterschappen.

Voor wie?
Omgevingsdiensten

De cursus
Behandeling van de voornaamste begrippen bij lozingen zoals:
-    Oppervlaktewaterlichaam
-    Lozing
-    Afvalwater
-    De verschillende soorten rioleringen
-    Overzicht van de diverse soorten lozingen

Wet- en regelgeving lozingen:
-    Waterwet
-    Activiteitenbesluit i.c.m. activiteitenregeling
-    Besluit lozen buiten inrichtingen
-    Taken waterschappen

Examen
Wanneer men geslaagd is voor de toets dan ontvangt de cursist een getuigschrift.

Diploma/certificaat
Diploma, wanneer men de volledige cursus heeft doorlopen maar niet geslaagd is ontvangt de cursist een certificaat van deelname.

Duur van de opleiding
2 dagen
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven Offerte aanvragen