Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Afvalwater

Doelgroep
Omgevingsdiensten

Inhoud
Behandeling van de voornaamste begrippen bij lozingen zoals:
- Oppervlaktewaterlichaam
- Lozing
- Afvalwater
- De verschillende soorten rioleringen

Overzicht van de diverse soorten lozingen
Wet- en regelgeving lozingen:
- Waterwet
- Activiteitenbesluit i.c.m. activiteitenregeling
- Besluit lozen buiten inrichtingen

Taken waterschappen

Resultaten na de opleiding
Als u deze cursus gevolgd hebt, heeft u kennis en inzicht in de verschillende soorten lozingen. Daarnaast weet u de wet- en regelgeving te vinden waaraan de verschillende soorten lozingen moet voldoen en kunt u deze toepassen. Ook bent u een volwaardige gesprekpartner voor medewerkers van de waterschappen.

Examen
Wanneer men geslaagd is voor de toets dan ontvangt de cursist een getuigschrift.
Wanneer men de volledig cursus heeft doorlopen maar niet geslaagd is ontvangt de cursist een certificaat van deelname.

Duur van de opleiding
2 dagen
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven Offerte aanvragen