Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Algemene wet bestuursrecht

Doelgroep
Omgevingsdiensten
De cursus is bestemd voor toezichthouders, vergunningverleners en andere geïnteresseerden werkzaam bij de diverse afdelingen van de omgevingsdiensten en daaraan gelieerde keten- en samenwerkingspartners.

Inhoud
• Bronnen van bestuursrecht
• Organisatie openbaar bestuur
• Bevoegd gezag
• Beginselen van behoorlijk bestuur
o Formeel en materieel
• Begrippen
• Besluiten
o Beschikkingen
o Algemeen verbindende voorschriften
o Beleidsregels
• Handhaving van bestuursrecht
• rechtsbescherming

Resultaten na de opleiding
- De cursist is bekend met de beginselen van behoorlijk bestuur en onderkent de afbreukrisico’s als deze beginselen worden geschonden;
- De cursist kent de relevante basisbegrippen van de Awb;
- De manieren van toedeling van bevoegdheden zijn bekend;
- De cursisten zijn bekend met de verschillen tussen de bestuursrechtelijke bevoegdheden, de bevoegdheden uit de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering 
- De regels van sfeerovergang (de overgang van bestuurs- naar strafrecht) zijn bekend (meer petten problematiek);
- De cursist is bekend met de bestuursrechtelijke bevoegdheden van de AWB en begrijpt dat in de wetgeving die hij/zij uitvoert beperkende en/of aanvullende bepalingen kunnen zijn opgenomen (als voorbeeldwetten is hierbij enkele door de omgevingsdiensten uitgevoerde wetten als uitgangspunt genomen)

Duur van de opleiding
Basis: 2 dagen (4 dagdelen)
Verdieping: 2 dagen (4 dagdelen)

Examen
Certificaat van deelname (alleen bij de basis)

Duur van de opleiding
2 dagen
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven Offerte aanvragen