Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Bodem en bodembeschermende voorzieningen

Als je deze 2- daagse cursus gevolgd hebt, heb je inzicht en kennis in de wet- en regelgeving over de bescherming van de bodem. Ook weet je hoe je kunt optreden wanneer er bodemverontreiniging heeft plaats gevonden.

Doelgroep
Omgevingsdiensten

Vooropleiding
N.v.t.

De cursus
In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

-    Begrip bodem zowel juridisch als belangrijke begrippen die in de wetgeving voorkomen
-    Soorten bodemverontreiniging in relatie tot handelingen op de bodem
-    Voorkomen van bodemverontreiniging
-    Voorschriften en algemene regels
-    Nederlandse richtlijn bodem
-    Verwaarloosbaar bodemrisico
-    Gelijkwaardige bescherming
-    Regelgeving rondom saneringen
-    Historische verontreiniging
-    Ongewone voorvallen
-    Verschil tussen zorg- en herstelplicht en historische verontreiniging
-    Wet bodembescherming
-    Zorg- en herstelplicht
-    Ongewone voorvallen
-    Onderliggende algemene maatregelen van bestuur zoals
-    Besluit lozing buiten inrichtingen
-    Besluit bodemkwaliteit
-    Het toepassen van (IBC-)bouwstoffen en grond
-    Bodemfunctie en bodemkwaliteitskaartKwaliteit uitvoering van werkzaamheden
-    Kwalibo-regeling
-    Toezicht en handhaving bodembescherming

Examen
N.v.t.

Diploma/certificaat
Certificaat

Duur van de opleiding
2 dagen
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven Offerte aanvragen