Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Brandveiligheid

Basiscursus Brandveiligheid

Doelgroep
Omgevingsdiensten 

Inhoud
- Globaal van toepassing zijnde wet-/regelgeving (bouwbesluit zeer algemeen, hier zijn aparte diepgaande opleidingen voor)
- Controle en naleving voorschriften
- Toezicht uitoefenen met gebruikmaking van bevoegdheden Algemene wet bestuursrecht
- Wat is brand, brandverloop
- Brandcompartimenten en brandklassen
- Brandbestrijdingsmiddelen
- Bluswatervoorzieningen
- Ontvluchting, noodvoorzieningen
- Brandbeveiligingsinstallaties
- De brandweer, opstelplaatsen en (inpandige voorzieningen) 

Resultaten na de opleiding
Cursisten leren de opgedane kennis toe te passen en te herkennen in de praktijk. Ook leren zij de nut- en noodzaak van de diverse brandveiligheidsvoorzieningen in te zien, waarbij de relatie tot de repressieve dienst van de brandweer wordt gelegd. Daarnaast wordt men geschoold in het adequaat controleren en handhaven van de vigerende wet-/regelgeving.

Duur van de opleiding
2 dagen
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven Offerte aanvragen