Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO)

Doelgroep
Omgevingsdiensten

Inhoud
In Nederland zijn verschillende inrichtingen waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig (mogen) zijn. Dit betreffen tal van verschillende soorten inrichtingen. Zo kan het gaan om inrichtingen in de chemische industrie, maar ook om op- en overslagbedrijven. Als er binnen dergelijke inrichtingen iets mis gaat, kan de impact zowel voor de werknemers binnen de inrichting als voor de omgeving erg groot zijn. Om ongevallen te voorkomen en de impact van deze ongevallen te verkleinen vallen een deel van dergelijke inrichtingen onder het Besluit risico's zware ongevallen 2015. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid en de aard van de opgeslagen stoffen. Er vallen ruim 400 inrichtingen onder dit besluit. Het besluit onderscheidt twee typen inrichtingen, hoogdrempelinrichtingen en laagdrempelinrichtingen. De laagdrempelinrichtingen moeten bij het bevoegd gezag een kennisgeving in dienen en zij moeten beschikken over een schriftelijk preventiebeleid. De hoogdrempelinrichtingen moeten daarnaast nog een veiligheidsrapport maken voor het bevoegd gezag.

Resultaten na de opleiding
- Wat BRZO bedrijven zijn en wanneer zij onder het Besluit vallen
- Opzet, indeling en inhoud van het Besluit risico's zware ongevallen 2015
- Welke instanties met de handhaving zijn belast en de handhavingsmethodiek die in Nederland wordt gehanteerd voor BRZO bedrijven.

Examen
Na het volgen van de training is de deelnemer op de hoogte van de laatste nieuwe wetgeving van het Omgevingsrecht en kan deze toepassen. Bij het met voldoende interesse gevolgd te hebben van deze cursus ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname met daarop de genoemde inhoud van de cursus.

Duur van de opleiding
1 dag
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven Offerte aanvragen