Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

EV, Besluit Risico Zware Ongevallen en gevaarlijke stoffen

Doelgroep
Omgevingsdiensten 

Inhoud
· Wet milieubeheer
· Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
· Besluit externe veiligheid inrichtingen
· Regeling externe veiligheid inrichtingen
· Vuurwerkbesluit
· REACH, CLP-verordening, MSDS· CPR-richtlijnen (PGS-15 en anderen)
· Besluit risico’s zware ongevallen en de Seveso-richtlijn III, bijlage I
· Wet veiligheidsregio’s
· Besluit veiligheidsregio’s
· Regeling provinciale risicokaart

Daarnaast nog uitleg van allerlei begrippen zoals:
· Quantitative risk assessment
· Groepsrisico
· Plaatsgebonden risicocontouren
· Veiligheidsbeheerssysteem
· Loss of Containment
· Contouren
· Risicokaart 

Resultaten na de opleiding
Als u deze cursus gevolgd hebt, heeft u kennis en inzicht in de risico’s van gevaarlijke stoffen. Ook krijgt de cursist inzicht in de wet- en regelgeving rondom het vervoer, opslag en gebruik gevaarlijke stoffen. 

 

Duur van de opleiding
2 dagen
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven Offerte aanvragen