Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

EV, Besluit Risico Zware Ongevallen en gevaarlijke stoffen

Als je deze 2- daagse cursus gevolgd hebt, heb je kennis en inzicht in de risico’s van gevaarlijke stoffen. Ook krijgt je inzicht in de wet- en regelgeving rondom het vervoer, opslag en gebruik van de gevaarlijke stoffen. 

Voor wie?
Omgevingsdiensten 

De cursus
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
-    Wet milieubeheer
-    Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
-    Besluit externe veiligheid inrichtingen
-    Regeling externe veiligheid inrichtingen
-    Vuurwerkbesluit
-    REACH, CLP-verordening, MSDS· CPR-richtlijnen (PGS-15 en anderen)
-    Besluit risico’s zware ongevallen en de Seveso-richtlijn III, bijlage I
-    Wet veiligheidsregio’s
-    Besluit veiligheidsregio’s
-    Regeling provinciale risicokaart

Daarnaast nog uitleg van allerlei begrippen zoals:
-    Quantitative risk assessment
-    Groepsrisico
-    Plaatsgebonden risicocontouren
-    Veiligheidsbeheerssysteem
-    Loss of Containment
-    Contouren
-    Risicokaart 

Examen
N.v.t.

Diploma/certificaat
Certificaat
 

Duur van de opleiding
2 dagen
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven Offerte aanvragen