Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

EV, Besluit Risico Zware Ongevallen en gevaarlijke stoffen

Als je deze cursus gevolgd hebt, heb je kennis en inzicht in de risico’s van gevaarlijke stoffen. Ook krijgt je inzicht in de wet- en regelgeving rondom het vervoer, opslag en gebruik van de gevaarlijke stoffen. 

Voor wie?
Omgevingsdiensten 

De opleiding
In deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
-    Wet milieubeheer
-    Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
-    Besluit externe veiligheid inrichtingen
-    Regeling externe veiligheid inrichtingen
-    Vuurwerkbesluit
-    REACH, CLP-verordening, MSDS· CPR-richtlijnen (PGS-15 en anderen)
-    Besluit risico’s zware ongevallen en de Seveso-richtlijn III, bijlage I
-    Wet veiligheidsregio’s
-    Besluit veiligheidsregio’s
-    Regeling provinciale risicokaart

Daarnaast nog uitleg van allerlei begrippen zoals:
-    Quantitative risk assessment
-    Groepsrisico
-    Plaatsgebonden risicocontouren
-    Veiligheidsbeheerssysteem
-    Loss of Containment
-    Contouren
-    Risicokaart 

Examen
N.v.t.

Diploma/certificaat
Certificaat
 

Duur van de opleiding
2 dagen
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven Offerte aanvragen