Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Omgevingsrecht

Basiscursus Omgevingsrecht. Na afronding van deze cursus heb je basiskennis voor wat betreft omgevingsrecht en ken je de relaties tussen wet- en regelgeving tussen de verschillende thema’s binnen het omgevingsrecht.

Voor wie?
Omgevingsdiensten 

Vooropleiding
N.v.t.

De cursus
In deze cursus leer je over de volgende onderwerpen:
-    Omgevingsbeleid
-    Wet milieubeheer
-    Activiteitenbesluit
-    Activiteitenregeling
-    Waterwetgeving
-    Externe veiligheid
-    Besluit risico zware ongevallen
-    Gevaarlijke stoffen
-    Natuurwetgeving
-    Bodemwetgeving
-    Ruimtelijke ordeningsrecht in relatie met milieuwetgeving
-    Wetgeving bouwen en wonen
-    Vergunningverlening, toezicht en handhaving
-    Actuele jurisprudentie
-    Nieuwe ontwikkelingen, waaronder de Omgevingswet 

Duur van de cursus
Basiscursus: 5 dagen (10 dagdelen)
Verdiepingscursus: 7 dagen (14 dagdelen) 

Examen
Examen omgevingsrecht

Diploma/certificaat
Wanneer men de volledig cursus heeft doorlopen en voor de toets geslaagd bent ontvangt men een deelname certificaat. 
 

Duur van de opleiding
5 dagen
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven Offerte aanvragen