Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Omgevingsrecht

Basiscursus Omgevingsrecht

Doelgroep
Omgevingsdiensten 

Inhoud
- Omgevingsbeleid
- Wet milieubeheer
- Activiteitenbesluit
- Activiteitenregeling
- Waterwetgeving
- Externe veiligheid
- Besluit risico zware ongevallen
- Gevaarlijke stoffen
- Natuurwetgeving
- Bodemwetgeving
- Ruimtelijke ordeningsrecht in relatie met milieuwetgeving
- Wetgeving bouwen en wonen
- Vergunningverlening, toezicht en handhaving
- Actuele jurisprudentie
- Nieuwe ontwikkelingen, waaronder de Omgevingswet 

Resultaten na de opleiding
Na afronding van deze cursus heeft u basiskennis voor wat betreft omgevingsrecht en kent u de relaties tussen wet- en regelgeving tussen de verschillende thema’s binnen het omgevingsrecht.

Duur van de opleiding
Basiscursus: 5 dagen (10 dagdelen)
Verdiepingscursus: 7 dagen (14 dagdelen) 

Examen
Wanneer men de volledig cursus heeft doorlopen en voor de toets geslaagd bent ontvangt men een deelname certificaat. 

Duur van de opleiding
5 dagen
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven Offerte aanvragen