Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Operational auditing HBO

De Leergang Operational Auditing Post-HBO is een pittige intensieve leergang, waardoor een auditor in een organisatie nog professioneler en meer to the point zijn / haar audit kan uitvoeren. De Leergang is niet alleen theoretisch, maar ook bijzonder praktisch

Inhoud
1e laag
Operational auditing is een methodiek waarmee organisaties kunnen worden doorgelicht op beheersbaarheid. Organisaties hebben doelen, doelstellingen en strategieën die zij nastreven. Om deze resultaten te behalen treft elke organisatie beheersingsmaatregelen. Immers, er zijn verschillende risico's die zich kunnen voordoen, waardoor het niet mogelijk blijkt om die doelstellingen te halen. Hiervoor treft elke organisatie een aantal beheersingsmaatregelen. Operational auditing toetst nu of die maatregelen effectief zijn (worden die risico's verkleind waardoor realisatie van doelstellingen tot de mogelijkheden behoort) en zijn die maatregelen ook efficiënt (doelmatig, dus in verhouding tot het risico).

Op basis van zo'n operational audit wordt dan een uitspraak gedaan of die desbetreffende organisatie (onderdeel) "in control" is. Daarnaast levert een operational audit ook een aantal verbetervoorstellen op die het organisaties mogelijk maakt om op een (meer) beheerste manier hun doelstellingen te halen. 
IPOL leidt (potentiële) auditors op die na een zware, maar gedegen opleiding, onder intensieve begeleiding, in staat zijn zelfstandig operational audits uit te voeren in organisaties

Verdiepingslaag
De opleiding tot operational auditor bestaat uit drie delen:

Een theorie deel (6 dagen), dat afgesloten wordt met een theorie-examen
Een praktijkdeel; in dit deel moeten de cursisten een concrete audit uitvoeren bij een organisatie
De opleiding wordt afgesloten met een presentatie en verdediging van het auditrapport ten overstaan van een publiek en een examencommissie.
De cijfers die men voor elke onderdeel krijgt wordt gemiddeld en vormt het eindcijfer. Men verkrijgt een officieel diploma van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO). De literatuur bestaat uit een drietal boeken en een opleidingsmap.

Voor het uitvoeren van de praktijkaudit wordt men in subgroepjes van maximaal 3 cursisten geplaatst; tijdens de praktijkaudit is er een vijftal coachingsmomenten van 2 uur per subgroep.
Ter voorbereiding van het mondeling deel (presentatie en verdediging van het auditrapport) wordt er een dag uitgetrokken om "droog" te oefenen.

Men moet rekening houden met een gemiddelde studiebelasting van 1 dag per week gedurende de looptijd van de opleiding (ongeveer 2,5 maand).

Opleidingduur
Theoriedeel: 6 dagen
Praktijkdeel: 6 dagen
Coachingsdeel: 5 dagen

 

Duur van de opleiding
17 dagen
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven Offerte aanvragen