Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Verkeersstops

Soms is het nodig om het verkeer op rijkswegen en provinciale wegen tijdelijk stil te zetten. Werkzaamheden, ongevallen of anderszins, hoe hinderlijk dit ook is, maken het dat het verkeer stopgezet moet worden. Dit is geen eenvoudige en tegelijkertijd een zeer verantwoordelijke taak die alleen mag worden uitgevoerd door gecertificeerde weg-inspecteurs van Rijkswaterstaat of agenten van het Korps landelijke politiediensten. IPOL heeft politiemensen in dienst die met veel ervaring en deskundigheid deze opleiding kunnen verzorgen.

Doelgroep
Weg-inspecteurs

Inhoud
- Uitwisselen van ervaringen.
-  Kennis van de "ins en outs" verkeersstop zoals de verschillende praktijkscenario's en beroeps kritische situaties.
-  De wettelijke grondslag, de bevoegdheden, de aanstelling als verkeersregelaar, het gebruik van de verlichte transparant, de verplichting tot stoppen en de aansprakelijkheid.
-  Veiligheidsaspecten en het op uniforme wijze uitvoeren verkeerstops.
-  Met de opgedane kennis op de oefenbaan veilige verkeerstops uitvoeren.
-  De autodrip op de juiste wijze bedienen.
-  Het afleggen van de proeve van bekwaamheid.

In de opleiding wordt in de ochtend de theorie behandeld en in de middag worden verkeerstops uitgevoerd op een oefenbaan.

Resultaten na de opleiding
- Op een veilige en uniforme wijze een dynamische verkeerstop uit te voeren.

Examen
Op het (individueel) examen wordt er geoefend in de praktijk en bestaat uit het afleggen van de proeve van bekwaamheid. Deze proeve bestaat uit ten minste drie verkeerstops op de openbare weg, waarbij de eerste twee oefenmomenten zijn. Bij de derde keer moet dan minimaal 90% van de punten van het beoordelingsformulier met voldoende beoordeeld worden.

Duur van de opleiding
1 dag
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven Offerte aanvragen