Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht geworden. Dit heeft voor handhavers en toezichthouders vergaande gevolgen.

Doelgroep
Toezichthouders, Opsporingsambtenaren, Beleidsmedewerkers handhaving, Vergunningverleners

Niveau
MBO werk- en denkniveau 

Doel opleiding
Door onze opleiding Wet Natuurbescherming voor handhavers te volgen bent u geheel op de hoogte van de nieuwe wetgeving en kunt u deze toepassen, hiervoor een proces-verbaal schrijven en deze zaak bij de rechter verdedigen.

Opleiding, werkwijze en Inhoud
In een driedaagse interactieve training worden de onderwerpen uit de Wet natuurbescherming aan u aangeleerd met behulp van: de relevante wetgeving, dit kan als lesboek of digitaal worden verstrekt , een uitgebreide PowerPointpresentatie, casuïstiek praktijksimulaties en het behandelen van ingebrachte casuïstiek. Op de laatste dag wordt een rechtszaak voorbereid en gehouden waarin u als professional uw proces-verbaal mag verdedigen.

Onderwerpen
Wat betekent gebiedsbescherming
Hoe worden soorten beschermd
Wat houdt schadebestrijding in
Hoe is JACHT in de regelgeving opgenomen
Hoe verhoudt de taak van de provincie zich tot de wet
Wat is de rol van een gedragscode
Welke middelen kun je tegen komen in het veld
Wat is BEWIJS en hoe kan dit worden verwerkt

Handhaving: Zorgplicht, Toezicht, Opsporing en Verslaglegging

Interactief: Het programma is zo opgezet dat deelnemers meedoen vanuit de eigen werkpraktijk

 

Duur van de opleiding
3 dagen
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven Offerte aanvragen