Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Wet ruimtelijke ordening

In Nederland is de ruimte schaars. Voor allerlei ‘activiteiten’ is ruimte nodig zoals wonen, vervoer (spoorlijnen, wegen en vliegvelden), bedrijfsmatige activiteiten en natuur. Hoe we behoren om te gaan in Nederland met deze schaarse ruimte is geregeld in onder andere de wet ruimtelijke ordening. Na afronding van deze 1- daagse cursus ken je de wettelijke procedures rondom het omgevingsrecht en de relatie met andere wetgeving.

Voor wie?
Toezichthouders van omgevingsdiensten en gemeenten.

Vooropleiding
N.v.t.

De cursus
In deze opleiding leer je meer over de volgende onderwerpen:
-    Wat wordt er geregeld in de Wet ruimtelijke ordening?
-    Welke type plannen en welke procedures behoren daarbij?
-    Uitleg van diverse gebruikelijke termen binnen de ruimtelijke ordening, zoals: bedrijvenlijst, dubbelbestemming en overgangsrecht
-    Hoe verhoudt de Wro zich ten opzichte van de Wabo?
-    Wat betekent de Omgevingswet voor de ruimtelijke ordening? 

Examen
N.v.t.

Diploma/certificaat
Certificaat van deelname

Duur van de opleiding
1 dag
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven Offerte aanvragen