Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

ID Fraude

"Identiteitsfraude is de moeder der criminaliteit"

Doelgroep
In het bijzonder voor lokale overheidsinstanties is een deugdelijk check van ID-bewijzen van essentieel belang. Immers, bij het nalaten verhoogt dit de kans op een onjuiste inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) dat kan leiden tot onterechte verstrekking van allerlei voorzieningen/uitkeringen en toeslagen. Maar denk ook aan afgifte van allerlei officiële akten die belangrijke rechtsgevolgen met zich meebrengen (bijv. afgifte huwelijk- en geboorteakten). Ook bij het uitvoeren van Huisbezoeken door bijvoorbeeld handhavers en toezichthouders BRP, is kennis over ID- bewijzen ter plekke onontbeerlijk, juist nu door globalisering en daardoor vele roulerende ID- bewijzen in het maatschappelijk verkeer van niet Nederlandse afkomst.

Behalve gemeenten ondervinden ook andere afnemers (UWV/Belastingdienst/SVB) last van ID-fraude niet alleen in administratieve zin maar lopen die instanties ook forse financiële schade op.

Doel
Het doel van deze cursus is om de cursist kennis en achtergrondinformatie aan te reiken waardoor hij/zij in staat is om “echte” identiteitsdocumenten (o.a. Nederlandse en buitenlandse paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen) te onderscheiden van “valse/vervalste”.

Inhoud
De training 1e lijn identiteitsfraude behandelt de navolgende onderwerpen:
- Wettelijke kaders inzake identiteitsvaststelling
- Inzicht in drukwerkherkenning/veiligheidskenmerken
- Inzicht in vervalsingstechnieken (o.a. scan-, druk- en kopieertechnieken)
- Profiling

Daarnaast zal worden ingegaan op
- Valse en vervalste documenten (o.a. paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen)
- Het herkennen c.q. onderkennen van het fenomeen “Look a-like” (aanbieders die een echt 
en onvervalst identiteitsdocument gebruiken dat niet aan hen door de officiële autoriteiten
is verstrekt)

De lesstof wordt aan de hand van veel praktijkvoorbeelden ondersteund met oefenmaterialen en delen van 'best practices'.
De cursist wordt na de cursus een Hand Out ter beschikking gesteld die hem/haar in de praktijk behulpzaam is bij het toepassen van de geleerde lesstof.

Duur van de opleiding
1 dag
Investering
€290,00
Direct inschrijven Offerte aanvragen