Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Training Coachen Praktijkbegeleiders

Training Coachen Praktijkbegeleiders

Ons aanbod

Na de training is de praktijkbegeleider in staat om, vanuit een mentaal onafhankelijke mindset, te begeleiden op

 • Een grondhouding die spiegelt op de visie en kernwaarden van het bedrijf waarvoor hij werkzaam is
 • Communicatievaardigheden
 • Mentale kracht en weerbaarheid
 • Basisvaardigheden die iemand start- en vakbekwaam maken

De training bestaat uit

Wat leert de deelnemer

 • Sturen op houding en gedrag
  • Creëren van een professionele grondhouding
  • Zelf mentaal onafhankelijk zijn
  • Persoonlijk leiderschap
  • Persoonlijke kernwaarden
 • De begeleidersvraag te onderzoeken en helder te maken
  • Probleem verkennend gesprek (vaststellen van de leerdoelen)
  • Communicatie dat tot actie leid
 • Begeleidend communiceren

De training

Voor wie is deze training?

Deze training is bedoeld voor beginnend en meer ervaren praktijkbegeleiders. De training biedt alle tools die nodig zijn om dagelijks studenten te begeleiden die stage komen lopen. Bovendien scherpt de training bestaande vaardigheden verder aan en draagt deze bij aan zelfvertrouwen en mentale weerbaarheid. Er treed een verdieping op over hoe de eigen communicatie bijdraagt aan het goed opleiden van stagiaires.

Na deelname aan de training is de deelnemer getraind in

 • het begeleiden van stagiaires en nieuwe medewerkers
 • effectief communiceren op meerdere niveaus binnen de organisatie
 • het schriftelijk verslagleggen en rapportages opmaken van het geleerde
 • het  verzorgen van een goede briefing en debriefing

De training

 1. Persoonlijk Leiderschap  Dag 1

Praktijkbegeleiding aan mensen gaat makkelijker als je leiding kunt geven aan jezelf. Dan weet je wat je inspireert, waar je energie van krijgt, hoe je anderen inspireert. Je durft de verantwoordelijkheid te nemen omdat je begrijpt waar de verantwoording ligt en daarnaar te handelen. De eerste stap naar persoonlijk leiderschap is zelfkennis. Weten waar je goed in bent en weten wat je minder sterke kanten zijn. Ontdekken wat jij belangrijk vindt in het leven én in je werk. Je hebt je interne drijfveren voor ogen en zet een stap verder. Je weet wat je wilt bereiken en wat je daarvoor nodig hebt. Je motiveert en ontwikkelt jezelf. Je verwezenlijkt je doelen door effectief zelfmanagement, persoonlijke effectiviteit en je ontwikkelt persoonlijk ondernemerschap. Hiervoor wordt een DISC profiel ingevuld en aan de hand van dit gevalideerde profiel worden de kern inspiratie duidelijk gemaakt.

 1. De Praktijkbegeleider als spil Dag 2

Een veilige en inclusieve omgeving begint bij jezelf

De deelnemer wordt meegenomen op een ontdekkingstocht. Het eigen beeld is daarin belangrijk. Eigen overtuigingen, meningen en aannames worden op een warme manier ter discussie gesteld. Daarnaast wordt de deelnemer bewust gemaakt van zijn of haar eigen blinde vlekken. De training wordt afgerond met het schrijven van een eigen aanpak van praktijkbegeleiding, de eigen kleur van de deelnemer en waar zijn/haar kracht ligt.

 1. Geweldloze communicatie Dag 3 en 4

Communiceren doen we heel de dag door. Verbaal en non-verbaal met elkaar, met onszelf, daarom trainen we dat.

Wanneer is communicatie gewelddadig? Denk niet we hier spreken van geweld waarbij we elkaar opzettelijk willen raken. Nee, het gaat er hier om dat wij als mensen de communicatie geweld aan doen, omdat we spreken en luisteren in uitersten. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld “hier heb ik niks mee…” Kan best zijn dat je ergens aan twijfelt, maar “niks” is wellicht teveel gezegd. Of omdat wij te weinig vragen en luisteren zonder oordeel. “Waarom doe je dat zo?” Daar zit al een afkeurend oordeel in voor degene die de vraag moet ontvangen.

Daar gaat geweldloze communicatie over. De deelnemer ontvangt hiervoor een passend leaflet.

Geweldloos communiceren biedt praktijkbegeleiders vanuit verbinding naar en met anderen meer verdieping in de communicatie.

 1. Mentale weerbaarheid Dag 5

Wij trainen de praktijkbegeleiders in mentale weerbaarheid op twee manieren.

 1. Dat ze zelf mentaal weerbaar zijn
 2. Dat ze een ander kunnen helpen mentaal weerbaar te worden.

Wanneer je als praktijkbegeleider effectief wil zijn, is het belangrijk dat je jezelf niet teveel laat leiden door emoties. Emoties zijn belangrijk en geven gedachten, die vervolgens je gevoel bepalen. Wanneer emoties zich teveel openbaren, bijvoorbeeld door een (negatieve) ervaring uit het verleden, kunnen zij je in de weg gaan zitten en je als leider tegenwerken dit noemen we “emotionele gijzeling”. In de opleiding bieden wij handvatten je persoonlijke emotionele gijzeling te herkennen en er mee om te gaan.

 1. Praktische tools voor praktijkbegeleiding Dag 6
 • Feedback formulieren invullen,
 • Leerdoelen opstellen,
 • Evalueren,
 • Inschatten van verloop stage,
 • Vertalen van werk omstandigheden naar uitleg om onder woorden te brengen wat er gaande is
 • Achteruit kijken, vooruit kijken en het heden omschrijven en samenvatten
 • Complimenteren, fouten bespreken, gevaren bespreken
 • Hoop houden,
 • Een slecht nieuw gesprek houden

Duur van deze training:

De training bestaat uit 6 dagen, die worden verdeeld over 3 maanden. Afhankelijk van het instroomniveau van de deelnemer kan na afloop van de training blijken of er behoefte bestaat aan verdieping en doorontwikkeling. Hiervoor bieden wij een maatwerkvervolg aan, exact toegespitst op de behoeften van de deelnemer(s).

8 - 9 personen, niet meer dan 9 personen!!
Indien dit aantal niet mogelijk is, wordt dit in maatwerk opgelost zonder concessie te doen aan de inhoud en duur van de opleiding

Locatie
Indien u een groep heeft dan wordt de locatie bij u in de buurt gekozen.

Duur van de opleiding
2 dagen
Investering
Op te vragen
  Direct inschrijven   Offerte aanvragen