Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Algemene wet bestuursrecht

De Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) wordt voor de handhaver steeds belangrijker. In de afgelopen jaren is bijvoorbeeld de bestuurlijke boete geïmplementeerd. Hiermee werd geanticipeerd op ontwikkelingen in de Algemene Wet Bestuursrecht. Inmiddels komt de bestuurlijke boete al in enkele tientallen wetten voor. Het gaat om substantiële bedragen waarmee het bestuur straft. Handhavingsinstanties gaan steeds meer over tot bestuursrechtelijke handhaving. Zowel uitvoerenden, beleidsmakers en management blijken in de dagelijkse handhavingspraktijk behoefte te hebben aan scholing op bestuursrechtelijk gebied om dit goed in de organisatie te kunnen implementeren, aansturen en uitvoeren. Kortom: een aanrader voor alle handhavers, beleidsmakers en management!

Doelgroep:
Voor een ieder die werkt bij een overheid of gemeente en te maken krijgt met de Algemene Wet Bestuursrecht. 

Inhoud:
Kort historisch overzicht van het bestuursrecht in Nederland.

Totstandkoming, reikwijdte en doelstelling van de AWB.
Structuur en opbouw van de AWB.
Gehanteerde begrippen en de beginselen van behoorlijk bestuur. 
Elementen zoals bezwaar en beroep, de handhavingsmogelijkheden, klachtrecht en parallellisatie met strafrecht.
Toezichtbevoegdheden als opgenomen in de derde tranche van de AWB (vorderen inlichtingen, inzage administratie, betreden plaatsen, bestuursdwang, voorlopige maatregel etc.).

Overgang van bestuursrecht naar strafrecht dan wel het gelijktijdig bestuurlijk en strafrechtelijk handhaven.
De 4e Tranche AWB en het handhavingsmiddel de bestuurlijke boete.

De boetemodellen.
Formele bestuursrechtelijke rechten en plichten voor de verschillende partijen. 
Verweermiddelen die de burger heeft en invorderingsmogelijkheden van het bestuursorgaan.

Resultaten na de opleiding:
Je kent de historie en systematiek van de AWB.
Je kan de formele bestuursrechtelijke bevoegdheden en dwangmiddelen van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) toepassen.
Je kent de Vierde tranche AWB en het handhavingsmiddel de bestuurlijke boete.

Duur van de opleiding:
AWB basis, 4 dagdelen

Aanvullende AWB opleidingen:
AWB opfris, 2 dagdelen
AWB verdieping, 4 dagdelen
AWB en BVW, 6 dagdelen

Bel of mail voor meer informatie.

Aantal deelnemers:
Maximaal 16.

Prijs van de opleiding:
Prijs op te vragen i.v.m. maatwerk.

Examen:
Bij voldoende inzet en resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

Duur van de opleiding
3 dagen
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven Offerte aanvragen