Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

APV en Milieu

Handhaven van de Algemene Plaatselijke Verordening is overwegend de hoofdtaak van de handhaver. De APV is de verordening waarmee de handhaver dan ook het meest te maken krijgt. Goede kennis en die kennis praktisch kunnen toepassen, zeker als het gaat om de milieudelicten, zijn van wezenlijk belang voor een goed en professioneel optreden. Steeds meer gemeentelijke werkgevers stellen deze opleiding als functie-eis. Hij kan dus eigenlijk niet ontbreken op je CV.

Doelgroep
Handhavers met milieu taken.

Inhoud
APV regelgeving
Afvalstoffenverordening
Andere relevante wetgeving (Wet Economische delicten/ Flora- en fauna wet)
Proces-verbaal en miniproces-verbaal
Bevoegdheden
Toezicht en opsporing
Strafrechtelijke handhaving
Bestuurlijke handhaving en boete

Resultaten na de opleiding
De regelgeving van de APV en de afvalstoffenverordening toepassen in de praktijk.
Een miniproces-verbaal uitschrijven.
Een uitgebreider proces-verbaal opmaken.
De plaatselijke regels inpassen in de landelijke regelgeving.
Je begrijpt relevantie en samenhang tussen de artikelen uit de APV en andere wetgeving of verordeningen.
Inzicht in de praktische handhaving van de regelgeving.
Inzicht in projectmatig werken.
Kennis van de verschillende vormen van (strafrechtelijke) afdoening.
Inzicht in bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving.

Duur van de opleiding
2 dagen
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven Offerte aanvragen