Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Bestuurlijk handhaven

Waarom bestuursrechtelijk handhaven? - Meer instrumenten beschikbaar voor de toezichthouder en Handhaver om overtredingen aan te pakken en daarbij kosten te verhalen op overtreders. - Overtreders ook te dwingen om voorschriften na te leven door het opleggen van preventieve maatregelen. - Het effectief stoppen van recidivisten - Bij onvoldoende strafrechtelijk bewijs, is bestuursrechtelijk doorpakken vaak wel mogelijk - Kosten die verhaald worden op overtreders, komen terug in de gemeentekas.

Doelgroep
Handhavers (al dan niet Buitengewoon Opsporingsambtenaar) en Toezichthouders

Doel
Kennis opbouwen van bestuursrechtelijk handhaven en dit in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Daarbij wordt gestreefd naar een zo praktisch mogelijke werkwijze.
Bij een in company opleiding worden de juridisch medewerkers van de gemeente bij deze opleiding in het laatste dagdeel betrokken om de genoten opleiding maximaal soepel te laten functioneren in de praktijk.

Inhoud

 • Het verschil tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving
 • Begrippen uit de Algemene Wet Bestuursrecht
 • De toezichtbevoegdheden op grond van de AWB
 • Het stappenplan van de bestuursrechtelijke rapportage
 • De bestuursrechtelijke maatregelen en herstelsancties
 • Praktijkvoorbeelden die de deelnemer als dagelijkse voorvallen herkent

Leerdoelen
De deelnemer kent, of is in staat om:

 • De verschillen tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving
 • De toezichthoudende bevoegdheden
 • De verschillende bevoegdheden effectief toe te passen
 • Een passende rapportage te maken
 • De maatregel of herstelsanctie die toegepast kan worden
 • De verschillen tussen last onder bestuursdwang, dwangsom en bestuurlijke boete
Duur van de opleiding
3 dagen
Investering
Op te vragen
  Direct inschrijven   Offerte aanvragen