Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

BOA basis

Om buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) te worden moet u beschikken over basis- kennis en -vaardigheden met betrekking tot wet en regelgeving en het uitschrijven van een bekeuring conform de eindtermen, van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In de door IPOL ontwikkelde cursus zijn deze eindtermen leidend.

Doelgroep
Iedereen die een BOA getuigschrift wil behalen.
 

Inhoud
Rechtskennis:
-Staatsinrichting
-De Wet op de Rechterlijke Organisatie
-De politiewet 2012
-Het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
-Materieel strafrecht
-Formeel strafrecht
-Proces verbaal, integriteit en ambtseed/belofte
-Theorie gericht toepassen
-Inschatting van situaties
-Onderbouwen van handelen
-Procedures en wettelijke richtlijnen correct toepassen

Gespreks- en benaderingstechnieken:
-Op de juiste wijze een bekeuringsgesprek voeren
-De-escalerend optreden
-Verschillende benaderingstechnieken
-Combibon schrijven

Resultaten na de opleiding

Rechtskennis
De deelnemer is toegerust om het theoretisch examen succesvol af te leggen.
De deelnemer kan, gebruik makend van het theoretisch kader, in de praktijk professioneel handelen. 

Gespreks- en benaderingstechnieken 
U bent in staat om:
- het 7 stappen model bekeuringsgesprek toepassen.
- de-escalerend op te treden.
- de examen casussen goed uit te voeren.
- de benaderingstechnieken op de juiste wijze toepassen.
- de combibon correcte in te vullen.

Duur van de opleiding

8 dagen Rechtskennis.
2 dagen Gespreks- en benaderingstechnieken.

Wij bieden deze opleiding ook als maatwerktraject, informeer naar de mogelijkheden. Onder andere individuele begeleiding of versnelde opleiding.

Prijs van de opleiding

In company / in house opleiding, prijs opvragen.

Privé traject: vooraf vindt een intakegesprek plaats i.v.m. maatwerk, waarna de prijs bekend is.

Examenkosten:
Rechtskennis: € 92,00 p.p. (in Amersfoort), indien niet in Amersfoort bedragen de kosten € 111,90 p.p.
Gespreks- en benaderingstechnieken € 178,00 p.p.

Examen

Het rechtskennis examen bestaat uit het beantwoorden van 50 multiple choice vragen.

Het gespreks-en benaderingstechnieken examen bestaat uit twee onderdelen.
Een vaardigheidsexamen Gespreks- en benaderingstechnieken.
En het schrijven van een combibon.

Beide onderdelen worden afgenomen bij het exameninstituut ExTH.

Indien gewenst kan vooraf aan de opleiding een leertest door een opleidingskundige bij de deelnemer worden afgenomen, waarna een schriftelijk advies volgt. Informeer naar de mogelijkheden.

IPOL biedt een (ondersteunende) digitale leeromgeving met veel oefenvragen voor het examen. In de les wordt ook voortdurend met examenvragen geoefend.

Filter
Start
Locatie
Duur
Duur van de opleiding
10 dagen
Investering
€1375,00
Locaties
Alkmaar, Rotterdam, Utrecht
Direct inschrijven Offerte aanvragen