Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Boa basis

De Boa opleiding is de basis opleiding voor alle Boa’s van alle domeinen.

In de Boa opleiding wordt de basis- kennis en -vaardigheid met betrekking tot wet en regelgeving en het voeren van bekeuringsgesprekken bijgebracht.

Wat zijn de mogelijkheden na het behalen van het Boa getuigschrift?

Na het behalen van het Boa getuigschrift kun je voor een organisatie gaan werken die een geldige titel van opsporingsbevoegdheid heeft van de minister. De organisatie waar je voor gaat werken kan een beëdiging voor je aanvragen waarvoor je moet kunnen aantonen dat je een Boa getuigschrift hebt behaald en een VOG kunnen overleggen. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Als Boa ben je na je beëdiging bevoegd om bepaalde handelingen te verrichten die vermeld staan in de akte van beëdiging.

Om bevoegd te kunnen blijven ben je verplicht, indien je werkzaam bent in de domeinen 1 t/m 4, om de permanente her- en bijscholing in te gaan. Dit houdt in dat je in 5 jaar tijd vier modules moet behalen. Dit geldt nog niet voor domein 5 en 6.

Domein 1 t/m 6

  1. Openbare Ruimte

B.v. Handhaver Openbare Ruimte, Parkeercontroleur

  1. Milieu, welzijn en infrastructuur

B.v. Boswachter, Voedsel en Warenautoriteit, Omgevingsdienst, Waterschap

  1. Onderwijs

B.v. Leerplichtambtenaar

  1. Openbaar vervoer

B.v. Controleur metro/bus/tram/trein, Veiligheidsteam ov

  1. Werk, inkomen en zorg

B.v. Arbeidsinspectie, Sociaal rechercheur

  1. Generieke opsporing

B.v. Boa’s werkzaam bij de Politie, Belastingdienst, Douane, Weginspecteurs, NVWA ambtenaar

Omdat het Boa vak heel breed is en verdeeld is in verschillende domeinen met de daarbij verschillende functies, kun je na het behalen van je Boa opleiding de specifieke opleidingen volgen die gericht zijn op het domein waarin je aan het werk gaat. Hierdoor kun je jezelf specialiseren in jouw vakgebied en bevoegdheden uitbreiden.

Indien gewenst kan vooraf aan de opleiding een leertest door een opleidingskundige worden afgenomen. Daarna volgt een schriftelijk advies.

Voor wie?
Voor een ieder die als Buitengewoon Opsporingsambtenaar aan de slag wil.

Vooropleiding:
Niet vereist, maar minimaal mbo 3 werk- en denkniveau is aan te raden.

De opleiding:

Inhoud:
Rechtskennis:
-Staatsinrichting
-De Wet op de Rechterlijke Organisatie
-De Politiewet 2012
-Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
-Materieel strafrecht
-Formeel strafrecht
-Proces verbaal, integriteit en ambtseed/belofte
-Theorie gericht toepassen
-Inschatting van situaties
-Onderbouwen van handelen
-Procedures en wettelijke richtlijnen correct toepassen

Gespreks- en benaderingstechnieken:
-Op professionele wijze een bekeuringsgesprek voeren
-De-escalerend optreden
-Verschillende benaderingstechnieken
-Combi bon schrijven

Resultaten na de opleiding:

Rechtskennis
De deelnemer is toegerust om het theoretisch examen van 50 multiple choiche vragen succesvol af te leggen.
De deelnemer kan, gebruik makend van het theoretisch kader, in de praktijk professioneel handelen. 

Gespreks- en benaderingstechnieken:
De deelnemer is in staat om in een praktijksimulatie:
- het 7 stappen model bekeuringsgesprek toe te passen.
- de-escalerend op te treden.
- de examen casussen correct uit te voeren.
- de benaderingstechnieken op de juiste wijze toe te passen.
- de combi bon correct in te vullen.

IPOL biedt een (ondersteunende) digitale leeromgeving (IPOL-app) met veel oefenvragen voor het examen. In de les wordt ook voortdurend met examenvragen geoefend aan de hand van praktijkcasussen.
 

Duur van de opleiding:

8 dagen Rechtskennis.
2 dagen Gespreks- en benaderingstechnieken.

Wij bieden deze opleiding ook als maatwerktraject, onder andere individuele begeleiding of een versnelde opleiding.

Aantal deelnemers:

Maximaal 20 (bij gespreks- en benaderingstechnieken worden twee groepen van 10 gemaakt)
 

Examen

Examen theorie rechtskennis

Examen praktijk gespreks- en benaderingstechnieken

Beide onderdelen worden afgenomen bij het exameninstituut ExTH.

 

Diploma / certificaat

Bij het behalen van de opleiding krijg je een getuigschrift.

Prijs van de opleiding

In company / in house opleiding, prijs opvragen.

Privé traject: vooraf vindt een intakegesprek plaats i.v.m. maatwerk, waarna de prijs bekend wordt berekend.

Examenkosten:
Rechtskennis: € 92,00 p.p. (in Amersfoort), indien je niet in Amersfoort examen doet, bedragen de kosten € 111,90 p.p.
Gespreks- en benaderingstechnieken € 178,00 p.p.

Filter
Start
Locatie
Duur
Duur van de opleiding
10 dagen
Investering
€1430,00
Locaties
Alkmaar, Rotterdam, Utrecht
Direct inschrijven Offerte aanvragen