Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

JeugdBOA

Doelgroep
BOA’s openbare ruimte

Inhoud
Deze training heeft als doel om jeugdboa's te prepareren op hun contact met jongeren in het algemeen en overlast gevende jeugd in het bijzonder. Door het besef van hun eigen communicatiestijl, kennis en achtergrond over verschillende jeugdprocessen en bewustwording van het verschil tussen burgercultuur en straatcultuur, worden jeugdboa's getraind in het effectief in contact treden met en eventueel optreden tegen jongeren.

Wat zijn je persoonlijke succesfactoren en valkuilen bij het communiceren met anderen? Welke tools en vaardigheden kun je inzetten bij het in contact treden met jeugd? Hoe sluit je communicaties aan, rekening houdend met de fase waar de jongere zich ontwikkelingspsychologisch bevindt. Hoe werkt de dynamica binnen een jeugdgroep? En bij welke ontwikkelingsfasen van een groep kan je effectief contact maken. Hoe kan je social media gebruiken als jeugd boa? En welke samenwerking kun je als jeugd boa aangaan met andere partners in het sociale domein? Dat zijn belangrijke vraagstukken die in de cursus aan bod komen.

Niet alleen tijdens de training, maar ook door verwerkingsopdrachten tussen de verschillende trainingsdagen worden de nieuwe vaardigheden geoefend en toegepast, waardoor transfer van het geleerde plaatsvindt. De training is zoveel als mogelijk toegespitst op de persoonlijke ontwikkelpunten van de deelnemer en zijn/haar behoeften. Er is ruimte voor maatwerk.

Door gebruikmaking van filmmateriaal en praktijksimulaties kunnen deelnemers oefenen met situaties die in de praktijk voorkomen en als lastig worden ervaren.

Duur van de opleiding
Het programma bestaat uit 4 onderdelen/lessen:

Dag 1
De jeugd boa als persoon en in interactie met anderen, talenten en ontwikkelpunten
Taken van de jeugd boa
De doelgroep jeugd; ontwikkelingspsychologie met name van de puber en de adolescent

Dag 2
Cirkel van invloed, cirkel van betrokkenheid
Jongerenbeleid
De jeugd boa in het krachtenveld; handhaven in het sociale domein
Netwerken: wie zijn relevante partners, hoe sluit je aan
Rapporteren

Dag 3
De doelgroep jeugd; groepsdynamica, diversiteit
Interactie in de straatcultuur; analyseren van jeugdgroepen, judo en karate aanpak
Social media; hoe te gebruiken bij je taak als jeugdboa
Verbinding met jongeren; contacten leggen en onderhouden, signaleren van hulpvragen 

Dag 4
Communicatie; algemene communicatie en het Model gedragsanalyse, sturen op gedrag
Gespreksplan maken; een effectief gesprek voeren
De-escalerend optreden

Optioneel
4 extra bike dagen

Duur van de opleiding
4 dagen
Investering
€950,00
Direct inschrijven Offerte aanvragen