Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Omgevingswet en PV schrijven

1 januari 2024 is de nieuwe omgevingswet van kracht.
Deze zullen de deelnemers de eerste dag behandelen zodat de deelnemers vertrouwd raken met de nieuwe manier van werken conform deze wetgeving.

Doelgroep:
Handhaver

Inhoud:
Het lesrooster hiervoor ziet er als volgt uit:

Lesdag 1 Omgevingswet voor boa’s. 
* Doelstelling cursus:
   - de boa kan opzoeken:
      - wanneer en waar een milieudelict strafbaar is gesteld
      - in welke gevallen assistentie of samenwerking met derden wenselijk is 
Ochtend:
    Voorstelrondje
o    Wat zijn de ervaringen?
o    Wat willen we leren?
    Kort hoe het nu is geregeld m.b.t:
  - afval op straat gooien
  - afval in oppervlaktewater brengen
o    bodemverontreiniging (motorolie op straat) 
    Wanneer een aankondiging bestuurlijke strafbeschikking
o    in welke gevallen uitgebreid proces – verbaal  (blz. X feitenboekje 2023) 
    * Partners bij de diverse milieudelicten 
   - in welke gevallen is assistentie wenselijk?
Omgevingswet in vogelvlucht. (diaserie)

Middag:
    Wat behelst de Omgevingswet in het kort ?
    Wat regelt het Besluit activiteiten leefomgeving? 
    Wat is opgenomen in het gemeentelijk omgevingsplan? 
    Hoe is een strafbaar feit opgebouwd?
    Behandelen delict naar keuze?

Lesdag 2 Proces-verbaal (1 week na de eerste lesdag)

    Voor aanvang van lesdag 2:
- Toezenden eenvoudige casus. 
- Cursist mailt opgemaakt pv terug ter correctie.

    Begin lesdag 2
- Tonen diaserie algemeen over het opmaken van een pv.
- Uitleg wat de eerste waarneming inhoudt
- Oefenen met eerste waarneming
- Bespreken ingezonden processen – verbaal
-    Uitleg over vormgeving proces – verbaal. (met voorblad)
-    Uitleg over de vijf casussen die men krijgt toe gemaild.

    Tussenperiode van vier weken:
Maken vijf processen - verbaal
In een periode van vier weken vanaf lesdag 1:
- toezenden steeds een casus met verzoek hiervan pv in te zenden
- in totaal betreft het vijf casussen waarvan de cursist proces-verbaal opmaakt

Lesdag 3 Bespreken Processen – Verbaal (4 weken na de 2e lesdag)
•    Begin lesdag 3
- Behandelen van vragen n.a.v. ingezonden processen – verbaal
- Voorbeelden tonen van een correct proces-verbaal, met nadruk op de 1e en 2e waarneming
- Behandelen ingezonden processen-verbaal. 
  Tonen waar de valkuilen zitten.
- Strafbaarheid  en omschrijving van delicten grijs uit Omgevingswet uitleggen

Resultaten na de opleiding:
    Milieudelicten afhandelen volgens de wettelijke eisen van de Omgevingswet 2024
    Een proces-verbaal opmaken wat door het Openbaar Ministerie bruikbaar is om de verdachte te vervolgen
    Gebruik maken van een zes tal voorbeeld Processen-Verbaal voor de dagelijkse praktijk

Duur van de opleiding:
3 dagen

Aantal deelnemers:
Maximaal 8 deelnemers

Examen:
Certificaat


 

Duur van de opleiding
3 dagen
Investering
op te vragen