Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

RTGB

De Regeling Toetsing Geweldbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar 2005 verplicht elke BOA die geweldbevoegdheid heeft, zowel met als zonder geweldsmiddelen om één keer per jaar zowel voor theorie geweldbeheersing als aanhouding- en zelfverdedigingsvaardigheden een toets af te leggen. IPOL heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in het verzorgen van trainingen gericht op het vergroten van de fysieke weerbaarheid van medewerkers en trainingen RTGB. Uitgangspunt daarbij is vroegtijdige herkenning en het voorkomen en tegengaan van agressief gedrag. IPOL verzorgt op de beroepspraktijk van de medewerkers gebaseerde trainingen waarbij theorie en praktijk door middel van praktische oefeningen en rollenspelen functioneel wordt aangeleerd en getraind. Voor IPOL zijn kernwaarden bij het leveren van haar bijdrage aan een veilige publieke taak: respect, kwaliteit en integriteit.

Doelgroep
Buitengewoon opsporingsambtenaren met politie bevoegdheden.

Inhoud
De opleiding RTGB bestaat uit een theorie- en een praktijkonderdeel.
De theorie Geweld Beheersing van de RTGB trainingen bestaan (t) uit de volgende onderdelen:
Politiewet 2012
- De taak van de Politie
- Gebruik geweld en vrijheidsbeperkende middelen
- Subsidiariteits- en Proportionaliteitsbeginsel
- Onderzoek kleding (veiligheidsfouillering)

Ambtsinstructie
- Geweld
- Aanwenden van geweld
- Geweldsmelding
- Pepperspray
- Onderzoek kleding (de manier van uitvoeren)
- Melden uitvoering veiligheidsfouillering
- Gebruik handboeien
- Melden gebruik handboeien
- Strafrecht (de strafuitsluitingsgronden)
- Artikel 40 tot en met 43

In het praktijkgedeelte (Aanhoudings- en Zelfverdedigingsvaardigheden) worden, 
Boa-categorie afhankelijk, de volgende vaardigheden aangeleerd

- Verdedigen en aanvallen ( Uitvoeren van arm- en beentechnieken )
- Weren, blokkeren en ontwijken; 
- Aanleggen handboeien 
- Gebruik wapenstok
- Gebruik pepperspray
- Duoprocedure aanhouden.

Toetsing
Op de examendag neemt de trainer vooraf alle belangrijke onderdelen uit de theorie van de geweldsbeheersing door, waarna een examinator van het examenbureau de officiële toets afneemt.
Na de theorietoets zet de trainer tijdens de warming up voor het praktijkgedeelte met de cursisten alle puntjes op de i, waarna twee examinatoren van het examenbureau de officiële toets afnemen.

Resultaten na de opleiding
- De deelnemers zijn vaardig om zowel voor het theoretisch- als voor het praktijksexamen te slagen.
- De deelnemers passen de vaardigheden/technieken functioneel toe.
- De deelnemers hebben ervaren hoe eigen houding en gedrag van invloed zijn op de beheersing van situaties waarin agressie of geweld dreigt.
- De deelnemers hebben een meer professionele en toegankelijke uitstraling naar het publiek.
- De deelnemers kunnen goed en veilig samenwerken en redelijk en gematigd toepassen van geweld indien noodzakelijk.

Duur van de opleiding
4 dagen
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven Offerte aanvragen