Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Wet op de kansspelen

Inleiding

De gemeente is verantwoordelijk voor een deel van het toezicht op de naleving van de Wet op de kansspelen (Wok).

Deze eendaagse cursus van Ipol is bedoeld om de gemeenteambtenaren in staat te stellen om deze gemeentelijke taak naar behoren uit te voeren.

Inhoud

De wetgeving met betrekking tot het aanbieden van kansspelen is flink in beweging.

Uitgangspunt van de Wok is dat voor het aanbieden van een kansspel een vergunning is vereist. Zowel het aanbieden van een kansspel zonder vergunning als het bevorderen van de deelname aan een kansspel waarvoor geen vergunning is verleend, is op grond van de Wok verboden.

Daarnaast is er aandacht voor de preventie tegen gokverslaving en het tegengaan van aan kansspelen gerelateerde illegaliteit en criminaliteit.

Het toezicht op de naleving van de Wok is tweeledig. Enerzijds is er het toezicht van de Kansspelautoriteit op de landelijke vergunninghouders; de gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de plaatsing van kansspelautomaten. In de nabije toekomst zal de gemeente ook verantwoordelijk worden voor het toezicht op het preventiebeleid dat door de houders van (door de gemeente uitgegeven) aanwezigheidsvergunningen zal moeten worden uitgevoerd.

Resultaten na de opleiding

Na afronding van deze cursus weet de cursist te benoemen:

  • welke vormen van kansspelen er zijn
  • welke vergunningen daarvoor zijn vereist
  • wat de voorwaarden voor afgifte van een vergunning zijn
  • welke maatregelen een vergunninghouder moet treffen om kansspelverslaving te voorkomen
  • hoe het toezicht c.q. opsporing op de naleving is geregeld
  • welke bevoegdheden de toezichthouder of opsporingsambtenaar heeft
  • wat de mogelijkheden zijn bij constatering van een overtreding
  • hoe de Wet op kansspelen in relatie staat tot andere wetgeving, zoals bv. De Drank- en horecawet en de APV.

Certificaat

Na het met voldoende inzet volgen van deze cursusdag, ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname

Duur van de opleiding
1 dag
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven Offerte aanvragen