Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Wet op de kansspelen

Inleiding
De gemeentelijk- handhavers/beleidsmakers en juristen hebben sinds 2018 een zelfstandige taak in de wet op de Kansspelen
Zowel het aanbieden als het bevorderen van kansspelen is in principe verboden in Nederland.
Deze eendaagse cursus is bedoeld om de gemeenteambtenaren in staat te stellen om deze taak naar behoren uit te voeren. 

Inhoud
De wet kent twee richtingen. Eén het afgeven van vergunningen en controles door de Kansspelautoriteit op loterijen zoals staatsloterij, totalisators etc. In de tweede plaats het afgeven van vergunningen, beleid en controles door gemeentelijke instanties. Ipol geeft deze cursus met betrekking tot dit tweede aspect. 

Resultaten na de opleiding
De cursist weet welke vergunningen er zijn en hoe deze te controleren. De voorwaarden voor afgifte van de vergunningen. Wat zijn hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoe om te gaan met speelautomaten e.d. De combinatie Wet op de Kanspelen en de Drank- en horecawet. Speelautomatenbesluit en regeling. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur. 

Certificaat
Na het met voldoende inzet volgen van deze cursusdag, ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

Duur van de opleiding
1 dag
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven