Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

WVW en RVV

Goede kennis van de op je werk betrekking hebbende artikelen in de wegenverkeerswet, het RVV en het kentekenreglement zijn van essentieel belang om je vak goed uit te oefenen. Er is niets zo veranderlijk als het verkeer. Zorg dat je bij blijft. IPOL houdt nauwkeurig bedoelde ontwikkelingen bij en is altijd up to date als het om wetgeving en de praktijk gaat.

Doelgroep
Parkeercontroleurs en handhavers.

Inhoud
- Wegenverkeerswet 1994.
- Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.
- Kentekenreglement.
- Wegsleepregeling.
- Jurisprudentie.

Resultaten na de opleiding
Omgaan met wettelijke bepalingen gesteld in de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens.

 

Duur van de opleiding
2 dagen
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven Offerte aanvragen