Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Omgevingswet

Doelgroep:
Iedere handhaver die met de omgevingswet werkt

Inhoud:
Per 1 januari 2024 is, na een aantal keren uitstel, de Omgevingswet in werking getreden.
Tegelijkertijd zijn een aantal wetten, geheel of gedeeltelijk ingetrokken, waaronder de Wet milieubeheer (gedeeltelijk) en de Wet natuurbescherming (geheel).
Dat is van invloed op de werkzaamheden van veel toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de uitvoering van milieu- en ‘groene’ wetgeving.
De training Omgaan met de Omgevingswet voor toezichthouders en BOA’s  in het’ groen’, geeft inzicht in de inrichting van het nieuwe stelsel Omgevingswet, hoe de bepalingen van de Wet natuurbescherming zijn opgenomen in dit nieuwe stelsel, wat de gevolgen zijn voor Handhaving en Toezicht en laat zien hoe de handhaving, zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk, vorm heeft gekregen onder het nieuwe stelsel. Ook de nieuwe onderwerpen als specifieke zorgplicht en het verbod op het verrichten van handelingen met aanzienlijke nadelige gevolgen voor het milieu komen aan de orde.

Resultaten na de opleiding:
De handhaver heeft handvatten om conform de Omgevingswet te gaan werken

Duur van de opleiding:
Duur van de training is twee dagen maar kan worden uitgebreid met andere onderwerpen als Vergunningverlening en bevoegd gezag en een verdieping op regels m.b.t. flora- en fauna activiteiten, Natura 2000-activiteiten en jacht, wildbeheer en schadebestrijding. Uiteraard is er ruimte om zelf onderwerpen in te brengen als die wens bestaat.
De training biedt maatwerk en kan op aanvraag zo worden samengesteld (1 of meerdere dagdelen, aard van de onderwerpen die aan bod komen), dat die passend is voor de doelgroep die de training volgen.
U kunt zelf de onderwerpen aangeven die per dagdeel interactief  met de deelnemers worden behandeld aan de hand van hun eigen praktijksituatie.

Aantal deelnemers:
10 tot 12

Prijs van de opleiding:
Incompany bij opdrachtgever € 4200,00
Los aansluiten € 700,00 p.p

Duur van de opleiding
2 dagen
Investering
€700