Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Permanente Her- en bijscholing (PHB) module 1

De PHB voor de Boa Domein 2 geldend vanaf 1 januari 2023.

Van iedere milieu Boa wordt verlangd dat hij gedurende de 5 jaar dat zijn boa-akte geldig is, een viertal verplichte modules volgt, waarvan de eerste 3 worden afgesloten met een examen van ExTH. Module 4 betreft een door ExTH geaccrediteerde opleiding.

De Boa Domein 2 is verdeeld in de volgende categorieën:

  • Groen, boswachters en jachtopzichters
  • Grijs, omgevingsdiensten
  • Nautisch
  • Waterschappen
  • Inspectiediensten

Er is een algemeen deel voor alle bovenstaande categorieën en per categorie een specifiek deel.

Module 1 Wet- en regelgeving

 

Voor wie?
Deze module is voor Boa’s uit domein 2, die werken in de sector Milieu, Welzijn en Infrastructuur, zijnde natuur en milieu, voedsel & warencontroles, dierenwelzijn, openbare gezondheid en fysieke leefomgeving en infrastructuur (waaronder deelaspecten bouwen, wonen, monumenten en ruimte).

Vooropleiding
Een Boa getuigschrift of aanstelling als Boa.
Opleidingsniveau MBO 3. 

De opleiding

Deze module is een samenvoeging van de oude module 1 en 2, zoadat er nu 1 theoriemodule is.
De opleiding wordt gegeven door docenten met veel praktijkervaring en voorbeelden vanuit de praktijk. 
De gratis IPOL Trainer app bevat vragen over het algemeen gedeelte die aansluit op de toetsmatrijs van ExTH.

Inhoud
Voor de inhoud verwijzen we naar de toetsmatrijzen Wet en Regelgeving Domein 2 van ExTH, www.exth.nl.

https://exth.nl/examendocumenten-examinering-2023/

Examen
Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen en vindt plaats in een gecertificeerd CBT-lokaal. Dit examen duurt maximaal 90 minuten waarna u direct een voorlopige uitslag krijgt. U ziet hoeveel vragen u goed hebt en u krijgt inzage in de foute antwoorden. Na 3 werkdagen ontvangt u de definitieve uitslag.


Beoordeling examen ExTH

Kandidaten die een aangepaste examinering toegekend hebben gekregen, krijgen extra tijd om het examen af te leggen.

Examenkosten
Examen module 1:PHB Wet- en Regelgeving per persoon € 124,50 (Prijspeil 2024, examen in een Lamark locatie. Kosten examen in Amersfoort: € 103,00)

Diploma/certificaat
Bij voldoende resultaat ontvangt u van ExTH het certificaat Wet- en Regelgeving.

Duur van de opleiding
2 dagen
Investering
Op te vragen
  Direct inschrijven   Offerte aanvragen