Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Permanente Her- en bijscholing (PHB) module 1

De PHB voor de Boa Domein 2 geldend vanaf 1 januari 2023.

Module 1 Wet- en regelgeving

Van iedere milieu Boa wordt verlangd dat hij gedurende de 5 jaar dat zijn boa-akte geldig is, een viertal verplichte modules volgt, waarvan de eerste 3 worden afgesloten met een examen van ExTH. Module 4 betreft een door ExTH geaccrediteerde opleiding.

De Boa Domein 2 is verdeeld in de volgende categorieën:

  • Groen, boswachters en jachtopzichters
  • Grijs, omgevingsdiensten
  • Nautisch
  • Waterschappen
  • Inspectiediensten

Er is een algemeen deel voor alle bovenstaande categorieën en per categorie een specifiek deel.
Voor de categorieën grijs, omgevingsdiensten en inspectiediensten is module 1 gereed.
Voor de overige categorieën zijn deze per 1 maart 2023 gereed.

Voor wie?
Deze module is voor Boa’s uit domein 2, die werken in de sector Milieu, Welzijn en Infrastructuur, zijnde natuur en milieu, voedsel & warencontroles, dierenwelzijn, openbare gezondheid en fysieke leefomgeving en infrastructuur (waaronder deelaspecten bouwen, wonen, monumenten en ruimte).

Vooropleiding
Een Boa getuigschrift of aanstelling als Boa.
Opleidingsniveau MBO 3. 

De opleiding
De opleiding wordt gegeven door docenten met veel praktijkervaring en voorbeelden vanuit de praktijk. 
De opleiding is gekoppeld aan onze gratis elektronische leeromgeving (ELO) en
is door middel van filmpjes, PowerPoint en casuïstiek een mooie aanvulling op het lesboek wat samen met de uitgever SDU is ontwikkeld. De gratis IPOL Trainer app bevat vragen over het algemeen gedeelte die aansluit op de toetsmatrijs van ExTH.

Inhoud
Voor de inhoud verwijzen we naar de toetsmatrijzen Wet en Regelgeving Domein 2 van ExTH, www.exth.nl.

https://exth.nl/examendocumenten-examinering-2023/

Examen
Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen en vindt plaats in een gecertificeerd CBT-lokaal. Dit examen duurt maximaal 90 minuten waarna je direct een voorlopige uitslag krijgt. Je ziet hoeveel vragen je goed hebt en je krijgt inzage in de foute antwoorden. Na 3 werkdagen ontvang je de definitieve uitslag.


Beoordeling examen ExTH

Kandidaten die een aangepaste examinering toegekend hebben gekregen, krijgen extra tijd om het examen af te leggen.

Examenkosten
Examen module 1:PHB Wet- en Regelgeving per persoon € 124,50 (Prijspeil 2023, examen in een Lamark locatie. Kosten examen in Amersfoort: € 103,00)

Diploma/certificaat
Bij voldoende resultaat ontvang je van ExTH het certificaat Wet- en Regelgeving.

Duur van de opleiding
2 dagen
Investering
Op te vragen
  Direct inschrijven   Offerte aanvragen