Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Permanente Her- en bijscholing (PHB) module 1

Van iedere milieu boa wordt verlangd dat hij gedurende de 5 jaar dat zijn boa-akte geldig is, een viertal verplichte modules volgt, die elk worden afgesloten met een toets. Dit komt neer op één module per jaar, waarbij in het jaar van verlenging geen nieuwe module wordt gevolgd. Dat jaar kan worden gebruikt om niet behaalde modules te herkansen. De modulen 1 en 2 bestaan uit 2 contactdagen voor MBO-4 niveau en de overige deelnemers. Module 3 en 4 bestaan ook uit 2 contactdagen. Nadat alle vier modulen met een voldoende zijn afgesloten, kan de akte van de betreffende milieu boa met 5 jaar worden verlengd, zonder het basisdiploma opnieuw te moeten behalen.

Doelgroep
De handhavers die zich bezighouden met natuur en milieu, voedsel & warencontroles, dierenwelzijn, openbare gezondheid en fysieke leefomgeving en infrastructuur (waaronder deelaspecten bouwen, wonen, monumenten en ruimte).

Inleiding
De Permanente her- en bijscholing (PHB) bestaat uit vier modules. Doormiddel van aangepaste casuïstiek krijgen de verschillende kleursporen maatwerk aangeboden.
Module 1 Theorie Strafrecht (algemeen), Strafvordering.  Dit is een theoretische module. Deze module worden voor iedere 5-jarige PHB cyclus opnieuw samengesteld.

Inhoud
- Strafrecht algemeen 
- De BOA functioneert zoals in het WvSv is bepaald
- Het opsporen van strafbare feiten
- Nederlands strafrecht
- Integriteit en ambtsmisdrijf
- Strafbare feiten 
- Vormen van deelnemen aan strafbare feiten
- Jeugdige personen 
- Dwangmiddelen (m.u.v. verhoor)
- Identiteitsbewijzen
- Verhoor
- Proces-Verbaal
- Artikelen in relatie tot de ambtenaar
- Wetboek van strafrecht overtredingen
- Wet politiegegevens 
- Algemene Wet Bestuursrecht 

Examen
Examenonderdeel
- Module 1 Theorie examen Strafrecht (algemeen), Strafvordering per persoon € 94,00 (Prijspeil 2022) indien niet in Amersfoort bedragen de kosten 113,90. Dit examen onderdeel wordt afgenomen bij het exameninstituut ExTH.

Duur van de opleiding
2 dagen
Investering
€470,00
  Direct inschrijven   Offerte aanvragen