Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Permanente Her- en bijscholing (PHB) module 2

De PHB voor de Boa Domein 2 geldend vanaf 1 januari 2023.

Module 2 Bejegening

Van iedere milieu boa wordt verlangd dat hij gedurende de 5 jaar dat zijn Boa-akte geldig is, een viertal verplichte modules volgt. Bejegening is één van de verplichte modules. In deze module wordt de mondelinge en de bejegeningsvaardigheden uitgeleerd.
De Boa Domein 2 is verdeeld in de volgende categorieën:

  • Groen, boswachters en jachtopzichters
  • Grijs, omgevingsdiensten
  • Nautisch
  • Waterschappen
  • Inspectiediensten

Voor wie?
Deze module is voor Boa’s uit domein 2 die werken in de sector Milieu, Welzijn en Infrastructuur, zijnde natuur en milieu, voedsel & warencontroles, dierenwelzijn, openbare gezondheid en fysieke leefomgeving en infrastructuur (waaronder deelaspecten bouwen, wonen, monumenten en ruimte).

Vooropleiding
Een Boa getuigschrift of aanstelling als Boa.
Opleidingsniveau MBO 3. 

De opleiding
De opleiding sluit aan op de veranderingen in de samenleving. De mensen worden steeds mondiger en van de Boa wordt verwacht om met de weerstand en de emotie van de burger op een professionele en effectieve manier om te gaan. Deze vaardigheden worden gedoceerd door docenten met ruime praktijkervaring.


De deelnemers oefenen praktijksimulaties met een professionele acteur die verschillende type mensen kan neerzetten evenals het uiten van verschillende soorten agressie. De praktijksimulaties zijn gelijkend aan de examencasussen. Alle praktijkcasussen in ons materiaal zijn afgestemd op de desbetreffende categorie zoals hierboven benoemd.
In onze gratis elektronische leeromgeving (ELO) staan filmpjes van praktijksimulaties die conform het examen van ExTH zijn.


Inhoud
Voor de inhoud zie de toets matrijzen Bejegening Domein 2 van ExTH, www.exth.nl. (https://exth.nl/examendocumenten-examinering-2023/)


Examen
Dit examenonderdeel wat op video wordt vastgelegd duurt 30 minuten en wordt afgenomen bij het exameninstituut ExTH in Amersfoort. Het examen is individueel en je krijgt tijdens het examen 2 casussen. Het rollenspel beperkt zich tot  a- en b- gedrag. Je wordt beoordeeld op de wijze van communicatie met de burger/verdachte.


Beide casussen worden voorafgegaan door een briefing die schriftelijk wordt voorgelegd en tegelijkertijd wordt voorgelezen.

Casus 1: de deelnemer geeft als Boa de burger een instructie, die de burger in eerste instantie niet wil opvolgen. Door inzet van de juiste communicatieve vaardigheden volgt de burger de instructie van de Boa op.
Casus 2: de deelnemer reageert adequaat en professioneel op de primaire emotie van een verdachte, na aanzeggen van het proces verbaal (bijvoorbeeld: verbazing, ongeloof en ontkenning). De casus stopt als de emotie van de verdachte is gezakt.


Examenkosten
Module 2 examen Bejegening, per persoon € 280,00 (Prijspeil 2023)

Duur van de opleiding
2 dagen
Investering
Op te vragen
  Direct inschrijven   Offerte aanvragen