Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Permanente Her- en bijscholing (PHB) module 3

Van iedere milieu boa wordt verlangd dat hij gedurende de 5 jaar dat zijn boa-akte geldig is, een viertal verplichte modules volgt, die elk worden afgesloten met een toets. Dit komt neer op één module per jaar, waarbij in het jaar van verlenging geen nieuwe module wordt gevolgd. Dat jaar kan worden gebruikt om niet behaalde modules te herkansen. De modulen 1 en 2 bestaan uit 2 contactdagen vanaf MBO-4 niveau. Voor de overige deelnemers is dat 3 contactdagen. Module 3 en 4 bestaan uit 3 contactdagen. Nadat alle vier modulen met een voldoende zijn afgesloten, kan de akte van de betreffende milieu boa met 5 jaar worden verlengd, zonder het basisdiploma opnieuw te moeten behalen.

Doelgroep
De handhavers die zich bezighouden met natuur en milieu, voedsel & warencontroles, dierenwelzijn, openbare gezondheid en fysieke leefomgeving en infrastructuur (waaronder deelaspecten bouwen, wonen, monumenten en ruimte).

Inhoud
Module 3 Vaardigheden Gesprekstechnieken, procedures, opmaken (mini)proces-verbaal of uitgeschreven proces-verbaal, dit is een praktische module.
De Permanente her- en bijscholing (PHB) bestaat uit vier modules. Doormiddel van aangepaste casuïstiek krijgen de verschillende doelgroepen maatwerk aangeboden dit omvat:
- de groene Boa
- de inspectiediensten
- de nautische Boa
- de omgevingsdiensten
- de waterschappen

Examen
Examenonderdeel
- Module 3 Vaardigheden examen Gesprekstechnieken, procedures, opmaken (mini)proces-verbaal of uitgeschreven proces-verbaal 
€ 215,00, alleen in Amersfoort mogelijk. (Prijspeil 2022)
Dit examen onderdeel wordt afgenomen bij het exameninstituut ExTH.

Duur van de opleiding
3 dagen
Investering
Op te vragen
  Direct inschrijven   Offerte aanvragen