Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Permanente Her- en bijscholing (PHB) module 4

Na het behalen van het BOA basis certificaat volgt de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) per domein. De PHB geldt niet voor alle domeinen, maar wel voor Domein 1, 2, 3 en 4. Het systeem van Permanente Her- en Bijscholing is modulair opgezet en beslaat telkens een periode van vijf jaar. Binnen deze vijf jaar dienen de vier modulen met een voldoende score te zijn afgerond. Hierna kan de akte van de BOA worden verlengd.

De opleiding
Module 4 Vaardigheden, dit is een praktische module.

Deze opleidingen zijn per kleurspoor ontwikkeld.

In deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

-    De-escalerend optreden

Voor wie?
Buitengewoon Opsporingsambtenaren

Vooropleiding
BOA

De opleiding
Uitleg van het examen en de toetsmatrijs.
Wat is agressie?
Soorten agressie.
4 basistechnieken.
Trainen de-escalerend gedrag en grenzen stellen.

Duur van de opleiding: 2 dagen

Examen
Examen De-escalerend optreden € 215,00 p.p. bij ExTH in Amersfoort (Prijspeil 2022)

Diploma/certificaat
EXTH

-    Verhoortraining

Na deze opleiding kan de kandidaat een verhoorplan schrijven op basis van bewijsmatrix en een verhoorgesprek voeren dat voldoet aan de exameneisen.

Voor wie?
Buitengewoon Opsporingsambtenaren

Vooropleiding
BOA

De opleiding
In deze opleiding leer je werken met verdachten. Je leert om te gaan met de volgende verdachten:

  • Een verdachte die een rechtspersoon is en vertegenwoordiger van…
  • Een verdachte waaraan een cautie is meegedeeld
  • Een verdachte die is gewezen op zijn/haar rechten
  • Een verdachte die heeft afgezien van bijstand door een raadsman

Duur van de opleiding: 3 dagen

Examen
Examen Verhoor € 215,00 p.p. bij ExTH in Amersfoort (Prijspeil 2022)
Het examen kent 3 fases: de briefing, het voorbereiden van het verhoor en het voeren van het verhoorgesprek.

Diploma/certificaat
EXTH

-    PV schrijven

(Digitaal les) PHB Domein 2 Module 4, PV Schrijven 

Inleiding:
IPOL werkt met het programma Microsoft Teams, voor de digitale lessen. Hierop kunnen pp presentaties, vragen en een Whiteboard aan de deelnemers worden getoond. De leraar legt de vragen die tijdens de les gesteld worden ook meteen uit.
De benodigdheden om deze cursus te kunnen volgen zijn: een computer/laptop of tablet met geluid en camera. De kandidaten krijgen een briefing te horen en een filmpje te zien. Naar aanleiding van dit filmpje wordt het Pv geschreven.
Dit is een praktijkgerichte ééndaagse training waarin alle basisregels van een goed proces verbaal behandeld worden. BOA’s dienen geregeld te worden bijgeschoold in het schrijven van Proces-Verbaal, dit omdat er veel zaken op dit vlak wijzigen en om de uniformiteit te behouden binnen de organisatie. IPOL geeft een praktische training die gegeven wordt door iemand die in de dagelijkse praktijk er mee werkt. Tijdens deze ééndaagse training krijgen de BOA’s duidelijke “tools” die ze in de dagelijkse praktijk één op één kunnen toepassen.

Doelgroep:
Buitengewoon Opsporingsambtenaren 
Zonder examen is deze cursus ook voor andere doelgroepen beschikbaar

Inhoud:
-  de chronologische opbouw van het proces-verbaal
-  een juridisch juist proces verbaal op te maken
-  de beleidslijnen van de organisatie leren vertalen naar de praktijk
-  de actuele bevoegdheden in een proces verbaal leren verantwoorden
-  de eigen bevindingen koppelen aan de bestanddelen van het strafbare feit

Resultaten na de opleiding:
De kandidaat kan het examen module 4 domein 2 Pv schrijven behalen.

Duur van de opleiding: 2 dagen + de huiswerkopdracht PV schrijven.

Aantal deelnemers: Maximaal 10

Examen:
Examen PV schrijven € 215,00 p.p. bij ExTH in Amersfoort (Prijspeil 2022).
De kandidaat krijgt een briefing. Daarna wordt een filmpje vertoond. Naar aanleiding hiervan wordt het PV geschreven.

Diploma/certificaat
EXTH
 

Duur van de opleiding
2 of 3 dagen
Investering
Op te vragen
  Direct inschrijven   Offerte aanvragen