Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

HBO opleiding Operational auditing

Operational auditing is een methodiek waarmee organisaties kunnen worden doorgelicht op beheersbaarheid. In een operational audit wordt uitspraak gedaan of de organisatie "in controle" is. Daarnaast levert een operational audit ook een aantal verbetervoorstellen op die het organisaties mogelijk maakt om op een (meer) beheerste manier hun doelstellingen te halen. 

Voor wie?
Voor iedereen die wilt leren om op een professionele manier een operational audit te doen.

Vooropleiding
N.v.t.

De opleiding
De opleiding tot operational auditor bestaat uit drie delen:

-    Een theoriedeel, dat afgesloten wordt met een theorie-examen
-    Een praktijkdeel; in dit deel moeten de cursisten een concrete audit uitvoeren bij een organisatie
-    Een presentatie en verdediging van het auditrapport ten overstaan van een publiek en een examencommissie.

Duur van de opleiding
Je moet rekening houden met een gemiddelde studiebelasting van 1 dag per week gedurende de looptijd van de opleiding (ongeveer 2,5 maand).
Theoriedeel: 6 dagen
Praktijkdeel: 6 dagen
Coaching deel: 5 dagen

Examen
Je krijgt hier 3 examens waarvan het gemiddelde het eindcijfer word.

Diploma/certificaat
Je krijgt een officieel diploma van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO).

PE Punten HOvJ Politieacademie: 30 punten

Door het volgen/slagen voor deze driedaagse opleiding verzamelt u 30 punten in het 100 puntenstelsel/hercertificeringsexamen HOvJ