Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Operationeel leidinggeven

Operationeel leidinggevenden/coördinatoren zijn de spil in elk bedrijf. 
Zij vertalen beleid en doelstellingen naar operationeel werk. Zij geven direct leiding aan de belangrijkste mensen van de organisatie, namelijk de medewerkers. Leidinggevende vangen de eerste signalen op van medewerkers en/of klanten/burgers als het niet gaat zoals gedacht.

Hun werk, maar vooral ook hun houding en rolopvatting is daarmee cruciaal voor elk bedrijf. Operationeel leidinggeven is niet alleen vriendelijk zijn. Begrenzen, corrigeren en aanspreken horen daarbij. Keuzes maken waar ze niet altijd applaus voor krijgen.
Organisaties kunnen daarom pas functioneren als zij moedig leiderschap en wendkracht laten zien.

Moedig in de zin dat leidinggevenden de opdracht hebben een veilig organisatieklimaat te creëren waarin medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en waarin veranderingen en resultaten gerealiseerd worden. Het ontwikkelen van leiderschap is daarmee de uitdaging voor het hoger management. 

Voor wie? 
Teamleiders, coördinatoren en aankomend leidinggevende

Vooropleiding 
n.v.t.

De opleiding/training
De training operationeel leidinggeven biedt een stevig fundament voor het ontwikkelen van leiderschap. 
Zij kent drie modules: 

  • persoonlijk leiderschap, 
  • leidinggeven aan mensen  
  • leidinggeven aan teams. 

De inhoud van de training wordt afgestemd met de opdrachtgever en de operationeel leidinggevenden zelf.

  • module 1: persoonlijk leiderschap begint het met aandacht voor de mens in de leidinggevende. Beproefde leiderschapstheorieën en concepten worden gebruikt om zicht te krijgen op de persoon zelf, zijn drijfveren en motivaties. Met behulp van het gevalideerde persoonlijkheidsprofiel DISC worden de deelnemers uitgenodigd hun eigen gedragspatronen te ontdekken en optimaal gebruik te maken van de eigen sterke kanten. DISC helpt ook om op andermans gedrag beter te reageren. 
  • module 2: leidinggeven aan mensen komen o.a. omgaan met conflicten, RET, kernkwadranten, feedback geven en ontvangen aan de orde. In afstemming kunnen deze methodes worden geoefend met behulp van praktijksimulaties of de leden van de groep oefenen op elkaar. 
  • module 3: leidinggeven aan teams zijn de onderwerpen vooral gericht op hoe leiding te geven aan succesvolle teams, teamvorming, hoe om te gaan met projectmatig werken en wat er speelt bij veranderingen en vernieuwing binnen de groepen bij mensen persoonlijk (wendkracht).

Resultaten na de opleiding:
Het resultaat van de training is altijd dat de deelnemers zichzelf beter leren kennen, maar meer nog elkaar hebben leren zien en vinden. Door de training en coaching tijdens de opleiding vinden de operationeel leidinggevenden elkaar meer tijdens het werken en gaan zij elkaar meer bijstaan in het dagelijks aansturen van medewerkers. De training geeft de tools en het vertrouwen zich als leiders te laten zien.

Duur van de opleiding:
De leergang kent 3 modules, die worden verdeeld over 4 maanden. Elke module is verdeeld in een 2-daagse (5 dagdelen met overnachting) en een verdiepingsdag. Afhankelijk van het instroomniveau van de deelnemer(s) kan na afloop van de leergang blijken dat er behoefte bestaat aan verdieping en duur van de opleiding doorontwikkeling. Hiervoor bieden wij een maatwerkvervolg aan, exact toegespitst op de behoeften van de deelnemers. 

Aantal deelnemers:
Maximaal 8 

Examen 
Eindresultaat per module:  
Eindgesprek met trainer en een ‘Position paper’ waarin de deelnemer de: 

  • persoonlijk gezette stappen beschrijft
  • behandelde onderwerpen 
  • feedback van de trainer

In de eindopdracht reflecteren de deelnemers op hun eigen leiderschap en hoe die in de training zich heeft ontwikkeld. Daarbij brengen zij een praktijksituatie in, die zij aan de hand van een invalshoek die in de training aan bod is gekomen, hebben aangepakt.

Diploma/certificaat
Certificaat

Prijs 
Prijs per persoon of per groep of 
prijs op te vragen i.v.m. maatwerk

Prijs van de opleiding:
€ 1750,00 per module per persoon
De totale opleiding van drie modules € 5250,00 per persoon.

 

Duur van de opleiding
2 dagen
Investering
Op te vragen