Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Rechtbanktraining

Ambtenaren die belast zijn met het opsporen van strafbare feiten (Algemene Opsporingsambtenaren als Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren) kunnen worden opgeroepen voor een getuigenverhoor in de Rechtbank. Zij kunnen dan stevig worden verhoord door een advocaat van de tegenpartij. Om professioneel te kunnen blijven handelen in een situatie waar grote druk en stress kan ontstaan, is het van belang dat de desbetreffende opsporingsambtenaar zijn / haar hoofd goed koel houdt en bij de feiten blijft. De praktijk heeft laten zien dat dit in veel gevallen toch knap lastig kan zijn. De Rechtbanktraining traint opsporingsambtenaren om vanuit hun persoonlijke sterke kanten professioneel overeind te blijven en een zeer goede bijdrage aan de procesgang te kunnen leveren. De training is uitermate praktisch: situaties in de Rechtbank worden nagespeeld met behulp van een acteur, geënt op de persoonlijkheid en casus van de cursist.

Doel De cursist kan in een situatie van een getuigenverhoor met de kennis van zijn eigen sterke en zwakke kanten van zijn persoonlijkheid, op inhoud goed staande blijven in een mogelijk stressvolle situatie in een Rechtbank en daardoor een waardevolle bijdrage geven aan de rechtsgang.

Inhoud
Omgaan met soorten agressie en weerstanden.
Herkennen eigen gedrag en het gedrag van de ander naar aanleiding van het DISC-persoonlijkheidsprofiel.
Escalerende en de-escalerende communicatie en agressie.
Omgaan met kritiek en uitvluchten.
Instrumenten tot bewustwording en zelfverbetering.
Praktijksimulaties en rollenspellen met een acteur.
Het beoordelen van een proces-verbaal.
De rolverdeling binnen de rechtbank.
Het verloop van het onderzoek ter terechtzitting.
De manier en volgorde van ondervragen.
Omgaan met stress.
Getuigenwetgeving.
Praktijksimulaties  

De cursist kent
De invloed en beoordeling van onrechtmatig verkregen bewijs en dwangmiddelen tegen getuigen.
De verschillende rollen binnen de magistratuur en de rol van de advocatuur.
De manier van beoordelen van het proces-verbaal door de magistratuur.
Zijn eigen gedrag n.a.v. het DISC-persoonlijkheidsprofiel.
Zijn eigen reacties, spanningen en gedrag in een stresssituatie n.a.v. DISC.
De verschillende soorten agressie in gesprekken en weet daarop professioneel en de-escalerend te reageren d.m.v. gesprekstechnieken.
Het gedrag van een ander, kan hierdoor een inschatting maken vanuit de kennis van DISC hoe het best op het gedrag en persoonlijkheid van de ander (agressief persoon) te reageren. 

De cursist heeft
De rol van getuige geoefend in de rechtbank.
Vaardigheden geleerd om verbale agressie te voorkomen.
Inzicht in gedrag van verschillende persoonlijkheden n.a.v. DISC.
De basisvaardigheid aangeleerd om een ander n.a.v. zijn / haar gedrag in te schatten en zich te verdedigen.
Met een professionele acteur geoefend in verschillende situaties.

Duur van de opleiding
3 dagen
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven Offerte aanvragen