Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Permanente Her- en bijscholing (PHB) module 4

Na het behalen van het BOA basis certificaat volgt de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) per domein. De PHB geldt niet voor alle domeinen, maar wel voor Domein 1, 2, 3 en 4. Het systeem van Permanente Her- en Bijscholing is modulair opgezet en beslaat telkens een periode van vijf jaar. Binnen deze vijf jaar dienen de vier modulen met een voldoende score te zijn afgerond. Hierna kan de akte van de BOA worden verlengd.

Toelatingseisen
Een kandidaat heeft slechts toegang tot het examen als zijn examendossier voldoet aan de door de examencommissie gestelde eisen. Het examendossier bevat de volgende bewijsstukken:
• een geldige boa-akte;
• een kopie geldig identiteitsbewijs.

Seniorenontheffing
Vanaf 1 januari 2016 wordt de senioren ontheffing niet meer verleend. Vanaf deze datum is het dus niet mogelijk deze ontheffing te verkrijgen. Een senioren ontheffing die voor 1 januari 2016 is verleend blijft gedurende de volledige looptijd van die ontheffing geldig.

Module 4 Dienstverlening en calamiteiten

Doelgroep:

Handhavers uit domein 1 (openbare ruimte)

Resultaten na de opleiding:

De deelnemer:

  • Kent de relevante Wet- en regelgeving.
  • Leert om te gaan met portofoon en NATO-alfabet.
  • Communiceert op de juiste wijze.
  • Leest kaart.
  • Past timemanagement toe.
  • Ziet toe op gemeenschappelijke veiligheidszorg
  • Surveilleren, houdt toezicht en signaleert (on)regelmatigheden.

Examen:

Examen module 4: Dienstverlening en calamiteiten per persoon € 215,00 (Prijspeil 2019) alleen in Amersfoort mogelijk.

- Zie planningsoverzicht op de homepagina voor onze open inschrijf cursussen

Dit examen onderdeel wordt afgenomen bij het exameninstituut ExTH.

 

Filter
Start
Locatie
Duur
Duur van de opleiding
3 dagen
Investering
€715,00
Locaties
Alkmaar, Hoorn, Rotterdam, Utrecht